Rørleggertjenester

Vinderen Rør er din totalleverandør av rørleggertjenester

Dette betyr at du kan kontakte oss for både store og små oppdrag. Vi legger vekt på effektivitet og kvalitet i arbeidet vi gjør, og dette gjenspeiles i våre fornøyde kunder.

Rørarbeid

Rørarbeid omfatter alt arbeid med innlegging eller demontering av rør. Våre erfarne rørleggere utfører dette arbeidet på kjøkken og i alle våtrom som bad eller vaskerom.

Bad og våtrom

Badet er et kostbart rom, og dersom du planlegger godt unngår du å måtte renovere rommet på nytt før tiden fordi sentrale komponenter i konstruksjonen ikke ble skiftet.

Vannbåren varme

En jevn temperaturfordeling resulterer i både sparte energiutgifter og økt komfort i hjemmet. Med vannbåren varme kan du fylle hele rom, uten at det oppstår kalde soner.

Varmepumper

En varmepumpe er en energi- og kostnadseffektiv løsning som senker energiforbruket ditt og og energiutgiftene dine, og gir en jevn og god varmefordeling.

Flytting av kjøkken

Det finnes mange grunner til å ville flytte et kjøkken, men utfordringene er ofte de samme: det er komplekst og potensielt kostbart, og krever god planlegging av rørsystem.

Automatisk vannstopper

Med en elektronisk vannstopper sikrer du deg at vannet automatisk stenges av ved eventuelle lekkasjer. Det kan potensielt spare deg for tusenvis av kroner.

Rør-i-rør-systemer

Et rør-i-rør-system er et vannsikret og utskiftbart rørsystem, som gjør at vannrørene kan trekkes ut og byttes uten at du må rive gulv og vegger.

Avløpsrør

Avløpsrør kommer i flere former og forskjellige typer. Felles for alle er viktigheten av en god og solid klemring for riktig kobling og skjøting av rørene.

Sluk

Sluk finnes i alle våtrom, og er det stedet som får mest påkjenning fra vann. Det er ofte her lekkasjer oppstår, og derfor må sluket må vedlikeholdes jevnlig.

Nybygg

Når man planlegger nybygg er det det mange brikker som skal falle plass. Noe av det viktigste du bør gjøre tidlig i prosessen er å få på plass en pålitelig samarbeidspartner på grunnleggende elementer som varmeanlegg og rørsystem.

Les mer