Avløpsrør

Avløpsrør skal føre kloakk fra toalettet, samt avløpsvann fra dusj og servanter, og kommer i flere former og forskjellige typer. Felles for alle er viktigheten av en god og solid klemring for riktig kobling og skjøting av rørene.

Skal du legge eller bytte avløpsrør? Velg en fagmann du kan stole på!
Avløpsrør under vask

Hva gjør du ved lekkasje i avløpsrør?

Dersom det oppstår lekkasjer på rør utenom de kommunale ledningene er dette vanligvis huseiers ansvar. Da er du pliktet til å kontakte en rørlegger som umiddelbart kan lokalisere bruddet og utbedre skaden. En vannlekkasje oppdages ved vannansamling på overflaten, bortfall av trykk eller sus i ledningen.

Dersom kommunen oppdager lekkasje på din stikkledning eller påkoblingspunkt, sendes et pålegg om utbedring. Jo raskere dette gjøres, jo mindre skade blir det på egen eller andres eiendom, samtidig som det ikke går utover drikkevannet.

Er lekkasjen mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen.

Din rørlegger kontakter kommunen for vannavslag og varsler berørte abonnenter. Rørlegger plikter også å melde inn reparasjon til kommunen, med dokumentasjon på utført arbeid.

> Les mer om avløpsrør her

Vinderen rør er en sertifisert mesterbedrift som hjelper deg med:

  • Installere rør
  • Dimensjonere og prosjektere avløpsrør
  • Reparere rør til avløp