Renovering av bad og våtrom

Ved renovering av bad og våtrom er det svært viktig å planlegge godt på forhånd. Badet er et kostbart rom, og dersom du planlegger godt unngår du å måtte renovere rommet på nytt før tiden fordi sentrale komponenter i konstruksjonen ikke ble skiftet ut under oppussingen.

Trenger du rørlegger i forbindelse med renovering av bad og våtrom? Velg en fagmann du kan stole på!
Renovering av bad

Hvorfor bruke sertifiserte våtromsmedarbeidere til renovering av bad?

Våtrom som bad- og vaskerom er spesielt utsatt for uhell. Langsiktig planlegging forlenger levetiden på baderommet eller andre våtrom, som igjen reduserer kostnadene over tid. For best resultat og størst trygghet anbefaler vi på det sterkeste å søke hjelp hos sertifiserte våtromarbeidere.

Hver gang vi renoverer et våtrom ønsker vi å skape en god følelse fra start til slutt. Det betyr at vi vektlegger god kommunikasjon mellom alle yrkesgrupper som er med på prosessen. Vi sørger for at alle disse i likhet med kunden er involvert i planleggingen.

Så fort vi har koblet ut strøm og vann starter vi med grundig tildekking, slik at arealene rundt området som skal renoveres ikke blir lidende av arbeidet. Når alt er tildekket begynner arbeidet med å rive ned våtrommet, som oftest ved å starte med veggene. 

Her er vi nøye med å sjekke alle tekniske installasjoner som kan befinne seg i disse, slik at vi unngår å treffe dem og gjøre skade.

Renovering av bad kan være et viktig ledd i oppussingen, og skape en ny følelse i hele huset. På en annen side kan renovering av bad også være en utfordring, og en dyr avgjørelse. Sørg derfor for å bruke sertifiserte fagfolk når du skal renovere. 

Vinderen rør er en sertifisert mesterbedrift som hjelper deg med:

  • Planlegge nytt rørsystem
  • Rive eksisterende rørteknisk anlegg
  • Montere rør
  • Bytte fra rør til rør-i-rør
  • Installere vannfordelerskap
  • Installere og bytte sluk
  • Legge nye avløpsrør i gulv og vegger
  • Montere veggsisterne (Geberit)
  • Bytte stoppekran

Hvorfor bytte rør og stoppekran?

Vi understreker viktigheten av å bytte rør ved renovering (les mer om rørarbeid her og rørsystemer her), fordi dersom vannrørene ryker er ikke resten av renoveringsarbeidet verdt noe lenger.

På samme måte er det viktig å skifte ut stoppekranen ettersom det ikke bare er viktig for en beboer å vite hvor den er om man får panikk ved en lekkasje, men også fordi man skal være trygg på at den fungerer. Mange eldre stoppekraner gjør normalt ikke det, hvilket fort blir ødeleggende og kostbart.

De fleste lekkasjer oppstår i sluk (les mer om sluk her), sørg derfor for at du har godkjent og rett type sluk til det som er ønsket og behovet. Unngå slag i rør eller svanker som senere fører til fortetning i avløp, ved å bruke en riktig og sikker klemring på rørene og avløpene.

Våre kvalifiserte og erfarne medarbeidere hjelper deg naturligvis både med valgene og utførelsen når du skal renovere bad. Vi jobber etter og tilfredsstiller kravene til rør-i-rør systemer (les mer her), vannskadesikre og utskiftbare rørsystemer som gjør at man kan bytte vannrøret uten å måtte rive vegger og gulv.

Når man hører eller snakker om større renovering tenker man som oftest på badet. Dersom kjøkkenet ligger vegg i vegg med badet vil det være fornuftig å tenke over fordelene med å renovere alt på en gang, da det er smart å bytte alle rørene. Renovering av bad trenger ikke være en stressende opplevelse. Ta kontakt med oss for å sikre deg dyktige fagfolk.