Bør du bytte eller renovere gamle avløpsrør?

Avløpsrør kommer i flere former og forskjellige typer, og har som oppgave å føre kloakk fra toaletter, samt avløpsvann fra dusj og vaskeservanter. For å unngå uheldige opplevelser er vedlikehold av gamle avløpsrør svært viktig.
Gamle avløpsrør - Vinderen Rør

Velg en fagperson du kan stole på

Dersom du vurderer å bytte ut gamle avløpsrør, er det som oftest en god ide å rådføre seg med en rørlegger før du bestemmer deg. Dette er for å se om utskiftning er eneste alternativ, eller om det finnes eventuelle muligheter og alternativer for rehabilitering av dine gamle avløpsrør.

Hvis utskiftning er det rette alternativet for deg, finnes det ulike typer avløpsrør, avhengig av dine behov og preferanser:

MA-rør av støpejern er slitesterke rør med god støydemping, som også er motstandsdyktig mot brann. Denne typen avløpsrør brukes ofte i borettslag og andre bygg der det er ekstra krav om brannsikkerhet.

Plastrør er enklere å montere, og vanligere i bolighus og næringsbygg. Nyere varianter av plastrør har, i likhet med MA-rør, god støydemping.

Felles for alle avløpsrør, uavhengig av type, er viktigheten av en god og solid klemring for riktig kobling og skjøting av rørene.

Må du bytte ut dine gamle avløpsrør?

En fellesbetegnelse for avløpsrør i støpejern eller plast er soilrør. Som oftest er soilrørene bygget inn i veggene på våtrom eller kjøkken, og det å bytte disse kan være omfattende og kostbart.

Dersom du har et rør-i-rør systemer kan det være mulig – og betydelig rimeligere – å trekke ut og skifte kun det indre røret. Ofte kan man også rense og åpne avløpsrør ved hjelp av trykkluft eller sprøytemiddel. For å undersøke rørene, og se hvilke alternativer man har, er det vanlig at profesjonelle rørleggere benytte seg av kamera for inspeksjon.

Levetiden på avløpsrør anses være alt fra 35 år og oppover, avhengig av rørenes kvalitet. For å unngå lekkasjer bør du bytte eller rehabilitere når rørene overgår sin antatte levetid.

I 2021 gjorde SINTEF en undersøkelse som viste at gamle rør har lengre levetid enn hva man tidligere har trodd. Dette forutsetter at rørene er korrekt installert i utgangspunktet, og levealderen varierer basert på belastning.

I sin artikkel om forskningsresultatene påpeker likevel SINTEF at levetiden  spesifikt for avløpsrør stemmer godt overens med tidligere antagelser.

Hva gjør du ved lekkasje i gamle avløpsrør?

Dersom det oppstår lekkasjer på rør utenom de kommunale ledningene, er dette vanligvis huseiers ansvar. Da er du pliktet til å kontakte en rørlegger som umiddelbart kan lokalisere bruddet og utbedre skaden. Dette gjelder også gamle avløpsrør. En vannlekkasje oppdages ved vannansamling på overflaten, bortfall av trykk eller sus i ledningen.

Dersom kommunen oppdager lekkasje på din stikkledning eller påkoblingspunkt, sendes et pålegg om utbedring. Jo raskere dette gjøres, jo mindre skade blir det på egen eller andres eiendom, samtidig som det ikke går utover drikkevannet.

Er lekkasjen mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen. Din rørlegger kontakter kommunen for vannavslag og varsler berørte abonnenter. Rørlegger plikter også å melde inn reparasjon til kommunen, med dokumentasjon på utført arbeid.

Unngå frostskader

En vanlig årsak til lekkasjer og vannskader på gamle rør er opptining av vann etter frost, ettersom volumet og trykkøkningen øker med rundt 10 % når vann fryser til is. Et tøft vinterklima får du gjort lite med, men med noen enkle grep kan du minimere faren for denne typen lekkasjer.

Det anbefales for eksempel å ikke senke innetemperaturen til lavere enn rundt 10 grader, samt å stenge ventiler og lukke vinduer for unngå kald trekk på rør. Rørene bør, som sanitærutstyr, ikke plasseres i yttervegger, tak eller kalde rom og gulv. Utendørskranen bør tømmes og stenges for vinteren, og ved lengre fravær bør også stoppekranen stenges.

Vinderen Rør hjelper små og store kunder med installering og rehabilitering av alle typer avløpsrør. Har skaden først skjedd, utbedrer vi den umiddelbart. Kontakter du oss kan du være trygg på assistanse fra sertifiserte, erfarne og dyktige rørleggere.

Flere artikler

Vedlikehold av din gamle bergvarmepumpe: En nødvendig guide for optimal ytelse

Når vinterkulden setter inn, er det din gamle bergvarmepumpe som sørger for behagelig varme i hjemmet ditt. Men visste du at regelmessig vedlikehold av bergvarmepumpen ikke bare forlenger dens levetid, men også sparer deg for kostbare reparasjoner og energiforbruk? Denne artikkelen gir deg en grundig oversikt over viktigheten av vedlikehold, tegn på at din bergvarmepumpe trenger oppmerksomhet, en praktisk vedlikeholdsguide, og råd om når du bør søke profesjonell hjelp. La oss dykke inn i hvordan du kan sikre at din bergvarmepumpe fortsetter å fungere effektivt år etter år.

Les mer
Fast rørlegger - Vinderen Rør

Her er fordelene du får med fast rørlegger

Mange rørleggerbedrifter tilbyr rammeavtaler til bedrifter og borettslag, men visste du at du kan få en lignende avtale som privatperson? Hos Vinderen Rør tilbyr vi fast rørlegger til alle privatkunder som ønsker det.

Les mer