Når bør du investere i ny varmtvannsbereder?

Å skifte ut varmtvannsberederen et av de mest effektive grepene du kan gjøre for å redusere strømforbruket og strømkostnadene.
Varmtvannsbereder - Hovedbilde - Vinderen Rør

Velg en fagperson du kan stole på

“Så mye koster en dusj akkurat nå”, og ulike variasjoner av denne overskriften, er et av medienes hyppigst brukte virkemidler for å illustrere høye strømpriser. Prisen regnes ut basert på den aktuelle strømprisen, og hvor mye vann som må varmes opp i forbindelsene med en dusj på eksempelvis fem minutter.

Selv om dette kan gi oss et godt bilde på den generelle strømprisen, tar ikke disse estimatene høyde for én særlig viktig faktor – nemlig tilstanden til varmtvannsberederen din.

 

Tusenvis av boligeiere bør skifte varmtvannsbereder

Ifølge forskningsinstituttet SINTEF har varmtvannsberedere i rustfritt stål en teknisk levetid på 15-30 år, og en anbefalt brukstid på om lag 20 år. For eldre beredere i stål eller kobber er levetiden på 10-20 år, og anbefalt brukstid ca. 15 år.

En undersøkelse gjennomført i 2014 (den seneste undersøkelsen vi kunne finne) viste om lag 14 prosent av alle landets husstander – den gang i underkant av 300.000 boliger – hadde varmtvannsberedere som var over 20 år gamle. Ytterligere sju prosent hadde beredere som var mellom 16 og 20 år gamle.

Siden den gang har trolig mange av disse husstandene skiftet ut sine varmtvannsberedere, men fremdeles sitter tusenvis boligeiere i Norge, enten bevisst eller ubevisst, på beredere det er på høy tid å skifte ut.

 

Et effektivt grep for å senke strømforbruket

Det er ikke tilfeldig at mediene velger prisen på en dusj for å illustrere strømkostnader. Foruten oppvarming av boligen – som er i en klasse for seg selv når det kommer til strømforbruk – er nettopp varmtvann det som trekker mest strøm hjemme hos deg.

Ifølge en oversikt publisert i Teknisk Ukeblad bruker et gjennomsnittlig hjem om lag 3600 kW/t årlig – eller ca. 20 prosent av det totale strømforbruket – på oppvarming av vann. Det er mer enn du bruker på belysningen, tørketrommelen, vaskemaskinen, oppvaskmaskinen, kjøleskapet, fryseboksen, komfyren, kjøkkenviften, kaffetrakteren, stereoanlegget og TVen til sammen.

Gamle varmtvannsberedere kan ofte føles varme på utsiden. Årsaken til dette er dårlig isolasjon, og dette er en av hovedforskjellene på gamle og nye beredere. Fordi nye varmtvannsberedere er isolert med skumisolasjon eller mineralull, holder de mye bedre på varmen. En 20 år gammel bereder vil ha et varmetap som er over dobbelt så høyt som en moderne variant.

Med andre ord er det å skifte ut varmtvannsberederen et av de mest effektive grepene du kan gjøre for å redusere strømforbruket og strømkostnadene.

Vanlige tegn på at du bør bytte varmtvannsbereder

Hvordan vet du at tiden er innen for å bytte ut berederen din? I enkelte tilfeller kan det skyldes praktiske årsaker, som at du rett og slett ikke har nok varmtvann til å dekke hele familiens behov. 

En generell anbefaling er at varmtvannsberederen bør romme 120 liter dersom det er én til tre personer i husholdningen, 200 liter dersom dere er tre eller fire og 250 liter dersom dere er fire eller fem. Er dere flere enn fem personer i husholdningen bør du investere i en bereder på 300 liter.

Den viktigste grunnen til å bytte ut berederen er likevel de økonomiske og sikkerhetsmessige faktorene vi nevner over. Dette er noen av de vanligste tegnene på at tiden er moden for å investere i en oppgradering:

 • Berederen ser gammel ut
  Denne er kanskje åpenbar, men berederens utseende gir et ganske god indikasjon på alderen. Hvis berederen har tydelige tegn på slitasje lønner det seg å bytte den ut før det er for sent. De fleste varmtvannsberede er også merket med datoer for produksjon og installasjon.
 • Berederen føles varm
  Hvis varmtvannsberederen føles varm på utsiden skyldes dette med stor sannsynlighet dårlig isolasjon. Dårlig isolasjon betyr høyere varmetap, som igjen fører til høyere strømforbruk og utgifter.
 • Vannet blir ikke ordentlig varmt
  Dårlig temperaturkontroll er nok et sikkert tegn på at berederen synger på siste verset. Dersom temperaturen i varmtvannsberederen er lavere enn det du har behov for, er den trolig midt i blinken for skadelige bakterier som legionella og giardia.
 • Det er rust på berederen
  Rust og korrosjon er en av de vanligste årsakene til lekkasjer på varmtvannsberederen. Rust kan i tillegg spre seg til koblinger og ledninger, noe som kan føre til kortslutninger og brann.
 • Berederen lekker
  Lekkasjer er kanskje det mest åpenbare tegnet av dem alle på at varmtvannsberederen må byttes ut. I enkelte tilfeller kan det selvsagt oppstå lekkasjer også på nye beredere, men som regel skyldes lekkasjer slitasje og elde på berederen.

Overhengende risiko for brann og vannskader

En annen god grunn til å skifte ut den gamle varmtvannsberederen er sikkerheten i hjemmet ditt. 

Varmtvannsberederen er et elektrisk apparat som er fylt med store mengder vann, og en bereder i dårlig stand utgjør derfor en overhengende risiko for både branntilløp og vannskader.

Brannfare

Fordi berederen trekker store mengder strøm, medfører dette også stor belastning på de elektroniske komponentene. Ved slitasje og skader kan dette føre til varmgang, eller i verste fall brann.

Gamle varmtvannsberedere er ofte koblet tilkoblet gjennom en stikkontakt, og dette øker risikoen for branntilløp. I henhold til NEK 400 skal alle nye beredere med en effekt på over 1500 watt være fast tilkoblet til det elektriske anlegget. 

Dersom du har en bereder koblet til stikkontakt bør du investere i en ny variant – og jo før jo bedre.

Vannskader

Når det gjelder vannskader viser tall fra Finans Norges Vannskadestatitikk at varmtvannsberede har vært skyld i 13.190 skader de siste fem årene (2017-2021). Den desidert største årsaken til disse vannskadene er slitasje og elde på bereden, som sto for 8.689 av tilfellene. Nummer to på listen er korrosjon, bedre kjent som rust, som var skyld i 1852 vannskader.

Bare i fjor (2021) oppsto 1.939 vannskader som følge av gamle og slitte varmtvannsberedere.

Disse vannskadene skyldes i stor grad lekkasjer, som regel på pakninger eller ventiler. Varmtvannsberedere montert i kjøkkenbenker og lignende, uten kobling til et sluk, er særskilt utsatte. Ved lekkasje i disse berederne kan det ta lang tid før problemet oppdages, og selv små lekkasjer kan føre til store skader.

Øvrig risiko

Foruten brann og vannskader er det også andre risikoer knyttet til gamle og slitte varmtvannsberedere.

Som navnet antyder inneholder berederen store mengder svært varmt vann, og ved skader på eksempelvis blandeventilen kan berederen slippe ut vann med en temperatur på mellom 60 og 70 grader. For frittstående beredere kan slike lekkasjer potensielt skolde både voksne og barn.

En siste faktor du bør vurdere når det gjelder sikkerhet er vannkvalitet og oppbygging av bakterier. Gamle beredere kan gi grobunn for helseskadelige bakterier som giardia og legionella, som kan føre til sykdom ved inntak.

I moderne varmtvannsberedere sørger blandeventilen og termostaten for ideelle blandeforhold, og holder en jevn varme i berederen for å begrense bakteriafloraen.

 

Har du behov for å skifte ut varmtvannsberederen i hjemmet ditt? Få jobben gjort av en profesjonell aktør!
Vinderen Rør kan hjelpe deg med alt fra valg av rett bereder til montering og tilkobling. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Flere artikler

Vedlikehold av din gamle bergvarmepumpe: En nødvendig guide for optimal ytelse

Når vinterkulden setter inn, er det din gamle bergvarmepumpe som sørger for behagelig varme i hjemmet ditt. Men visste du at regelmessig vedlikehold av bergvarmepumpen ikke bare forlenger dens levetid, men også sparer deg for kostbare reparasjoner og energiforbruk? Denne artikkelen gir deg en grundig oversikt over viktigheten av vedlikehold, tegn på at din bergvarmepumpe trenger oppmerksomhet, en praktisk vedlikeholdsguide, og råd om når du bør søke profesjonell hjelp. La oss dykke inn i hvordan du kan sikre at din bergvarmepumpe fortsetter å fungere effektivt år etter år.

Les mer
Fast rørlegger - Vinderen Rør

Her er fordelene du får med fast rørlegger

Mange rørleggerbedrifter tilbyr rammeavtaler til bedrifter og borettslag, men visste du at du kan få en lignende avtale som privatperson? Hos Vinderen Rør tilbyr vi fast rørlegger til alle privatkunder som ønsker det.

Les mer