Hvordan legge rør-i-rør?

Med et rør-i-rør-system kan rørene trekkes ut og byttes uten at du er nødt til å rive gulv og vegger. Mange ønsker nå å montere et slikt system i hjemmet, men er det noe du kan og bør gjøre selv?
Skifte rør-i-rør - Vinderen Rør

Velg en fagperson du kan stole på

I teorien er det ikke noe i veien for at du kan montere et rør-i-rør-system selv. Det er dersom er du er tilstrekkelig nevenyttig og har erfaring med relativt komplisert rørarbeid fra tidligere.

I tillegg bør du ha god kjennskap til byggteknisk forskrift, og være klar over risikoen du tar ved å ikke benytte deg av en sertifisert rørlegger. Alt av rørarbeid, rør-i-rør inkludert, skal utføres i henhold til forskriftene.

Forsikringer gjelder ikke lenger når privatpersoner gjør rørteknisk arbeid. Dersom du velger å gjøre jobben selv, og noe skulle gå galt, er det dermed du selv som står personlig ansvarlig for skadene dette måtte forårsake – og medfølgende kostnader.

Husk at dette ansvaret gjelder også etter at du har flyttet og solgt boligen!

Du kan med andre ord gjøre jobben selv, men vi anbefaler på det sterkeste å bruke en sertifisert, og forsikret, fagmann.

Slik tilfredsstiller du kravene til rør-i-rør

Rør-i-rør systemene er utviklet for å tilfredsstille de tekniske forskriftene i plan- og bygningsloven (TEK17). Funksjonskravet om utskiftbar og vannskadesikker framføring av vannrør i boliger kom i 1995, og skal installeres i alle nye boliger.

For å tilfredsstille alle krav til systemet må det benyttes godkjente og testede produkter.

Rør-i rør-systemer består av de fire hovedkomponentene vannrør, varerør, veggbokser og fordelerskap. Vannrørene (innerør) føres inne i varerør, som gjør det mulig å trekke ut og skifte vannrørene uten bygningstekniske inngrep.

Rør-i-rør legges fra utstyr eller utstyrsgrupper tilbake til et sentralt fordelt fordelerskap. Varerørene skal gi sikker bortledning av eventuelle lekkasjer, ved å lede lekkasjevannet til fordelerskapet før det synliggjøres og går videre til sluk.

Slik fungerer rør-i-rør-systemer

Vannet renner gjennom det indre vannrøret, som er omsluttet av det ytre varerøret. Deretter legger man rør-i-rør tilbake til et sentralt plassert fordelerskap. I dette skapet ligger rørene til alle boligens tappesteder samlet på ett sted.

Ved eventuelle skader og lekkasjer på vannrør, skal varerørene sikre at lekkasjevannet blir ledet sikkert bort til fordelerskapet, før det synliggjøres og går videre til rom med sluk i gulvet.

Både skap og alle gjennomføringer skal være vanntette slik at en eventuell lekkasje ledes tilbake til skapets drenering, eller til et rom med sluk. Det er en fordel om det ligger en føler fra en automatisk vannstoppventil i området, som kan stenge vanntilførselen.

Ved synlige lekkasjer skal det også være en lett tilgjengelig hovedavstengingsventil, som skal stoppe all vanntilførsel i rørene.

Derfor bør du velge et rør-i-rør-system

Rør-i-rør-systemet er et fleksibelt, komplett og trygt rørsystem. Det kan installeres i både nye og eksisterende boliger. Rør-i-rør installeres normalt skjult i konstruksjonen (i veggen) fra fordelerskapet til tappestedet.

På grunn av måten dette er koblet sammen er det mulig å trekke ut og skifte vannrørene uten at vegger eller dører må brytes opp.

Tette tilknytninger, av både det indre og det ytre røret, mot fordelerskapet og tappestedet, samt fuktighetssensor og/eller dreneringsrør gjør systemet mer lekkasjesikkert.

Dersom en lekkasje likevel har oppstått ledes lekkasjevannet ut av veggen mot nærmeste sluk, slik at lekkasjen ikke fører til skade på bygningen. Det skadede røret trekkes ut, og erstattes med et nytt vannrør som enkelt føres inn i varerøret.

Resultatet er en minimal risiko for lekkasje, og en maksimal sikkerhet mot vannskader.

Fordelerskapets fordeler

Fordelerskapet er på mange måter selve hjertet i boligen, og et rør-i-rør skap kan sammenlignes med et sikringsskap.

Skapet er en distribusjonssentral for vanntilførsel via rør-i-rør, til alle tappesteder. Alle vannrør i huset kommer hit, slik at både rørlegger og beboer har full kontroll.

Det er her man som oftest oppdager lekkasjer, og det er her stoppekranen som regel sitter. Det første vi gjør når vi rykker ut er derfor å sjekke fordelerskapet. Skapet er vanntett, med eget avløpsrør ut av skapet som enklere synliggjør en eventuell lekkasje for beboer.

Viktig å tenke på ved rør-i-rør-systemer

Det er viktig at varerør klamres godt slik at de sitter fast til bygningskonstruksjonen, men ikke slik at de skades. Dette er helt avgjørende for hvor lett det er å skifte vannrørene.

Klamringen bør utføres nær veggbokser og fordelerskap. God klamring av fordelere i fordelerskapet er også viktig for å unngå trykkstøt ved hurtig avstenging av tappearmaturen.

Ved installasjon av rør-i-rør systemer anbefales det å bruke trykkstøtdempende armaturer for å unngå nettopp dette.

Bak en baderomsvegg skjuler det seg mange hindringer, som tekniske installasjoner eller monteringsknagger, speil, hyller og annet. Om uhellet først skulle være ute, og man treffer disse i renoveringsarbeidet, er det enkelt å bytte ved å trekke nye rør i rørene.

Flere artikler

Vedlikehold av din gamle bergvarmepumpe: En nødvendig guide for optimal ytelse

Når vinterkulden setter inn, er det din gamle bergvarmepumpe som sørger for behagelig varme i hjemmet ditt. Men visste du at regelmessig vedlikehold av bergvarmepumpen ikke bare forlenger dens levetid, men også sparer deg for kostbare reparasjoner og energiforbruk? Denne artikkelen gir deg en grundig oversikt over viktigheten av vedlikehold, tegn på at din bergvarmepumpe trenger oppmerksomhet, en praktisk vedlikeholdsguide, og råd om når du bør søke profesjonell hjelp. La oss dykke inn i hvordan du kan sikre at din bergvarmepumpe fortsetter å fungere effektivt år etter år.

Les mer
Fast rørlegger - Vinderen Rør

Her er fordelene du får med fast rørlegger

Mange rørleggerbedrifter tilbyr rammeavtaler til bedrifter og borettslag, men visste du at du kan få en lignende avtale som privatperson? Hos Vinderen Rør tilbyr vi fast rørlegger til alle privatkunder som ønsker det.

Les mer